301
سه شنبه، ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
13
وزیر جدید ارتباطات اولین مواضع خود را درباره اینترنت اعلام کرد

افزایش و تسهیل دسترسی با حفظ اصول فرهنگی

وزیر ارتباطات در نخستین اظهارات خود درباره اینترنت، سرعت پایین استفاده خانگی اینترنت را مربوط به سطح تکنولوژی و استفاده از سیم‌های مسی دانسته و گفته است تعرفه اینترنت را اصلاح خواهد کرد.

خبر

شماره‌های پیشین