294
یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
2

خبر

طرح ظریف برای دولت دوازدهم :«ایجاد سازوکار قانونی برای جلوگیری از مداخله مقامات غیرمسوول»

دخالت نکنید

« ایجاد سازوکار قانونی پیشگیری از مداخله و اظهارنظر مقامات غیرمسوول در مسائل سیاست خارجی» یکی از محورهای راهبرد کلان وزارت خارجه در برنامه وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم است که نیامده و رأی اعتماد نگرفته، باعث ایجاد جنجال و هیاهو شد.

شماره‌های پیشین