294
یکشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
15
هنرمندان ایرانی از سفر هیروشیما بازگشتند

صلح؛ زبان مادری ایرانیان

هنرمندان ایرانی که در سالگرد بمباران اتمی شهر هیروشیما و با هماهنگی موزه صلح تهران و همراه با هنرمندان عرصه ادبیات و سینمای ایران در کنار چندتن از جانبازان شیمیایی همکار با این موزه به ژاپن رفته بودند، به کشور بازگشتند. این سفر چهارمین دوره جشنواره و پانزدهمین دوره سفر به هیروشیما بود.

خبر

شماره‌های پیشین