293
شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
7
مسوولان در تلاشند تا شناسنامه زنان مطلقه سفید بماند

یادم تو را فراموش!

در حال حاضر امکان حذف عنوان طلاق در شناسنامه بانوانی که دوشیزه هستند وجود دارد و البته زنانی که چشم دیدن نام همسر اول را در شناسنامه شوهرشان نداشتند، می‌توانستند درخواست پاکسازی شناسنامه شوهر را بدهند؛ اما در هفته اخیر مسوولان وعده دادند تا مقدمات حذف نام شوهر از شناسنامه زنان مطلقه را صادر کنند تا حداقل در ظاهر کمی از آثار منفی طلاق از جامعه کمتر شود.

حیران در بقیع

شماره‌های پیشین