293
شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
6

جدال نخ نما برسر سند خودرو

طغیان رودخانه‌ها درپنج استان شمالی پیش‌بینی شده است

سیل هنوز غافلگیر می‌کند

خورشیدِ پنجشنبه که در گلستان غروب کرد آسمان برای مردم این استان بدجور گرد و خاک کرد. آن شب ابرها غریدند، قطرات درشت باران به سر و روی شهرهای شرقی استان باریدند و باد، خواب آرام را ازمردم گرفت، باد و بارانی که ابتدایش مردم گرمازده این روزهای مرداد را خوشحال کرد ولی آخرش به بحران ختم شد.

شماره‌های پیشین