293
شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
10
اسطوره فوتبال، اشتباهات وزارت ورزش و فدراسیون را تکمیل‌تر کرد

آقای اخلاق در باتلاق

داستان حرکت عجیب مسعود شجاعی و احسان حاج‌صفی که زائیده سوء مدیریت در فدراسیون فوتبال است، این روزها به سوژه معاندان نظام تبدیل شده، موضوعی که با واکنش غیرمنطقی معاون وزیر ورزش ابعاد بین‌المللی هم پیدا کرد.

شماره‌های پیشین