292
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
7

احساس گناه

اغلب افراد در جایی از زندگی‌شان یاد می‌گیرند که دچار احساس گناه شوند. این احساس معمولاً از خانواده، دوستان، اجتماع یا مذهب می‌آید که آگاهانه یا ناخودآگاه به ما می‌آموزند که اگر فلان کار را انجام دادیم یا ندادیم، احساس گناه کنیم. برای مثال اکثر شما شاید به‌خاطر بیاورید که به‌عنوان کودک دائماً رفتار بدتان به شما یادآوری می‌شد و وقتی کار اشتباهی انجام می‌دادید والدین یا معلم می‌گفتند که چقدر آنها را ناراحت یا ناامید کرده‌اید. هدف از القای این احساس گناه از بیرون، عمدتاً این است که با اجبار کودک به اینکه به‌خاطر کاری که انجام داده دچار احساس بدی بشود و بتواند رفتار خود را تغیر دهد.

باغ بهشت

شماره‌های پیشین