292
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
3
#سلفی-حقارت، مجلس را غیر علنی کرد

توجیه به جای عذرخواهی

چند روزی از مراسم تحلیف رییس جمهور منتخب دولت دوازدهم می‌گذرد و همچنان حواشی مهم‌تر ازمتن آن ادامه دار است.«سلفی گرفتن نمایندگان با موگرینی» موضوعی است که به رسانه‌های جهان هم رسید اما تا جایی پراهمیت شد که جلسه روز گذشته بهارستان را غیرعلنی کرد تا نمایندگان درباره حواشی مراسم تحلیف روز 14 مردادماه به گفت وگو و بررسی بپردازند.

نواصول گرایی و چهار اصل جدید

شماره‌های پیشین