292
چهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶
14

خبر

کتاب «حال بعید» نقد و بررسی شد

تجربه تازه در فضای شعر آیینی

سومین جلسه از سلسله‌نشست‌های نقد و بررسی «کتابِ تازه» برگزار شد.

شماره‌های پیشین