291
سه شنبه، ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
11
جزئیات جدیدی از سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

خارجی‌ها برای دریافت مجوز به خط شوند

مرکز ملی فضای مجازی با انتشار سند ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، جزئیات جدیدی از تصمیمات حاکمیتی مربوط به شبکه‌های اجتماعی را در اختیار عموم قرار داد.

خبر

شماره‌های پیشین