290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
6
برنامه کاندیداها رسید؛ شورا تصمیم می‌گیرد

پایان پنج ضلعی شورای پنجم در روز پنج شنبه

زندان اوین پارک می‌شود؛ نمی‌شود؟

پارکی به قیمت بودجه یکسال شهرداری

چندی پیش گفته شد شهردار تهران از تبدیل قسمتی از زندان اوین یا تمام آن به بوستان و فضای سبز (پارک عمومی) خبر داده و گفته است: «با ریاست محترم قوه قضاییه مذاکراتی داشته‌ایم و مقرر شده شهرداری تهران و این قوه برای مجموعه اوین و زندان اوین بوستانی را مهیا کنند تا این مجموعه نیز مانند زندان قصر به باغ موزه زندان قصر تبدیل شود.» نخستین بار آیت‌الله سید محمود طالقانی بود که خبر از تبدیل زندان اوین به پارک عمومی داد و پیگیر این موضوع از شهردار وقت تهران بود. او که خود تنها سه ماه قبل از پیروزی انقلاب همراه آیت‌الله منتظری و با تأخیر به نسبت زندانیان سیاسی دیگر از زندان (قصر) آزاد شده بود و مهم‌ترین شخصیت انقلاب در تهران به حساب می‌آمد، با رنج حبس و زندان بیش از هر کس دیگر آشنا بود و تبدیل اوین به پارک را یک مطالبه ملی و پاسخ به خواست مردم شهر می‌دانست.

شماره‌های پیشین