290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
4

چیستی و نتیجه تحلیف رییس جمهور

مراسم سوگند رئیس جمهور قانونی بود؟

دردسرهای تحلیف

حواشی پیرامون دولت دوازدهم به مراسم سوگند رییس جمهور هم رسید و عدم حضور فقهای شورای نگهبان در مراسم تحلیف دکتر روحانی خبرساز شد، به‌گونه ای که عده‌ای معتقد بودند که سوگند روحانی در بهارستان مخدوش است و اعتباری ندارد، اما ماجرا واقعاً چیست؟

شماره‌های پیشین