290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
3
وزرایی که «امید» عزل و نصب می‌کند

تکاپوی دقیقه 90 اصلاح طلبان برای فتح کابینه

در روزهای اخیر، شاید به لحاظ ظاهری،تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهور مهمترین اتفاق سیاسی این روزها باشد اما این نکته را نمی‌توان فراموش کرد که در پشت پرده، یک سری تحرکات دامنه دار برای معرفی وزرا به مجلس در جریان است. بر این اساس به نظر می‌رسد موضوع تکمیل فهرست کابینه دولت دوازدهم، به‌حاشیه‌ای مهم‌تر از رویدادهای اصلی روزهای اخیر تبدیل شده است.

عصر سلفی شدن جهان

شماره‌های پیشین