290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
14

ساختمان اجتماعی عرفان

روایتی از یک ایده علمی درباره نسبت فقه و سبک زندگی

فقه فردی از ارائه سبک زندگی ناتوان است

«ظرفیت‌های فقه نظام برای ارائه سبک زندگی» عنوان یک کرسی علمی است که هفته گذشته در پژوهشگاه فقه نظام قم برگزار شده است. در این نشست حجت‌الاسلام عباسعلی مشکانی به ارائه دیدگاه خود پرداخته است و حجت‌الاسلام محمد حاج‌ابوالقاسم به نقد آراء او پرداخته است. از مشکانی تاکنون مقالاتی با عنوان «چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی»، «سبک زندگی در آیینه فقه سنتی» و «نقش فقه حکومتی در ارائه سبک زندگی» درباره سبک زندگی منتشر شده است. در این گزارش روایتی از نظرگاه او درباره این موضوع و نقدهای واردشده بر آن می‌پردازیم.

شماره‌های پیشین