290
دوشنبه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
12

خبر

ششمین جشنواره فیلم شهر به کار خود پایان داد

فیلم منتقد شهرداری برنده جشنواره فیلم شهر

ششمین جشنواره فیلم شهر با تقدیر از آثار برگزیده به کار خود پایان داد.

شماره‌های پیشین