289
یکشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
9
سکوت برابر گاف‌های بزرگ فدراسیون فوتبال

کلاهت را بالاتر بگذار آقای وزیر ورزش

از قدیم گفته‌اند: «اگر برای هر اشتباه، هزار دلیل بیاورید، می‌شود، هزار و یک اشتباه»؛ این تعبیر واقعی این روزها نه، بلکه ماه‌ها و چند سال اخیر فدراسیون فوتبال است. فدراسیونی که با آن همه ضعف در برنامه‌های اجرایی و ساختاری، ریاست آن در مجمع عمومی عجیب و قریب، از آقای علی کفاشیان به آقای مهدی تاج رسید تا امیدها برای بهتر شدن وضعیت فوتبال، بر باد رود. حالا از فدراسیونی با چنین مدیریتی، چه انتظاری می‌توان داشت، جز سکوت یا توجیه برابر ناکامی‌ها و اتفاقات تلخی که آبروی فوتبال، مردم و حتی کشور را هم زیر سؤال می‌برد.

قاب خبر

شماره‌های پیشین