289
یکشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۶
11
ادامه موضع‌گیری‌های منفی تاجیکستان علیه ایران

واژه‌ها را استفاده نکرده، پس فرستادند

فراز و نشیب در روابط تاجیکستان و ایران در سطح بین‌الملل، رویدادی منطقی و با قابلیت پیش‌بینی نسبی محسوب می‌شود و روش فهم رفتاری دولت‌های دارای روابط نیز در این چارچوب، چه در عرصه تئوری و چه در عرصه عملیاتی، چارچوب‌مند و قانون‌پذیر است. منتها همواره استثنائاتی نیز در این میان وجود داشته و دارد که شرایط فعلی همکاری میان تهران-دوشنبه را در این قالب می‌توان تحلیل کرد.

خبر

حضور معاون رییس‌‌جمهور ونزوئلا در هیسپان تی‌وی

شماره‌های پیشین