288
شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
6

محرم اسرار مجازی

دسته گلی که ملی پوشان فوتبال در یونان به آب دادند

آفساید ایرانی در زمین صهیونیست ها

خبر، مثل بمب صدا کرد. چاشنی اش هم انتشار ترکیب اولیه تیم یونانی بود که قرار بود در بازی برگشت، مقابل نماینده رژیم صهیونیستی قرار گیرد و برای اولین بار، نام دو ایرانی، در مقابل نام حریف صهیونیستی منتشر شد. اتفاقی که در بازی هم افتاد تا صفحه رسمی توییتر فارسی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با آب و تاب و ذوق و شوق، از این حضور تمجید کند و به این دو فوتبالیست ایرانی، «آفرین» بگوید!

شماره‌های پیشین