288
شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
3
مهمترین اولویت‌های دولت دوازدهم

وعده‌های روحانی تا 1400

رییس جمهور دوازدهم، امروز در بهارستان و در مقابل مردم دومین سوگند را یاد می‌کند تا به وعده‌های خود در انتخابات عمل کرده و به پاستور می‌رود تا دولت را تا 1400 در دست بگیرد. او قول داده که سالانه بیش از 900 هزار شغل ایجاد کند؛ فقر و کارتن خوابی و کودکان کار را به کلی برچینند و ده‌ها وعده دیگر.

سه راهبرد برای دولت دوازدهم

وکیلی: مخالفت با رئیس جمهور مخالفت با رهبری است

نظریه پرتو افکنی آقای نماینده

شماره‌های پیشین