288
شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
13
در نشست «عقلانیت انقلابی»و با حضورآقایان ذوعلم،کوشکی و مهدوی‌زادگان مطرح شد

عقلانیت به انقلابی‌گری دعوت می‌کند

در گفتارهای سیاسی امروز یک دوقطبی میان مفاهیمی مثل عقلانیت، واقع‌بینی، اعتدال، دیپلماسی، گفت‌وگو و مفاهیمی مانند ماجراجویی، آرمان‌گرایی، تندروی و افراط شکل گرفته است؛ اما باید تأمل کرد و دید که آیا به واقع نمی‌توان به راه میانه‌ای از بین این دو گفتار رسید؟ نشست علمی «عقلانیت انقلابی» که هفته گذشته در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با حضور حجت‌الاسلام دکتر علی ذوعلم، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دکتر محمدصادق کوشکی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و حجت‌الاسلام دکتر داوود مهدوی‌زادگان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد، به دنبال روشن کردن طرح این دو قطبی و یافتن راهی میانه یا راه سوم است. نوشته زیر متن کامل گفتارهای انجام‌شده در این نشست است.

خبر

شماره‌های پیشین