288
شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
11
فرهنگستان هنر اجازه خروج آثار هنری بدون شناسنامه را نداد

سند مالکیت بیاورید!

رییس فرهنگستان هنر اعلام کرده تا زمانی که شرکت پارس آریان مدرک مالکیت ارائه ندهد، اجازه خروج آثار هنری منتسب به این مؤسسه را از مخزن فرهنگستان نمی‌دهد.

خبر

شماره‌های پیشین