288
شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
10
رویه‌های معیوب تأیید کیفیت کالای وارداتی

استانداردی که استاندارد نیست

استاندارد کالاهای تولیدی و وارداتی اصولاً یکی از مباحث مورد مناقشه بین کارشناسان و مورد اعتراض مصرف‌کنندگان داخلی است. در سال‌های اخیر خبرها و گزارش‌های بسیاری در مورد کیفیت کالاهای وارداتی دیده و شنیده‌اید و نهادهای مختلفی برای تبرئه خودشان این مسأله را به یکدیگر پاس داده‌اند که هیچ دلیلی جز ضعف و نواقص قانونی را برای آن متصور نمی‌توان شد.

خبر

شماره‌های پیشین