287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
8

خبر

جدیدی در جلسه آخر هم حاشیه‌ساز شد

پایان ناگهانی شورای چهارم

از خرداد92 تا مرداد96 مثل چشم برهم‌زدنی گذشت؛ صندلی‌ها به هیچ‌کس وفا نمی‌کنند و عمر مقام و منصب‌ها کوتاه است. عمرشورای شهر چهارم هم تمام شد، به یک روایت دیروز آخرین‌باری بود که21 عضو شورای شهر پایتخت روی صندلی‌های سبز بهشت نشستند و به روایتی دیگر 12مرداد که فرداست، زنگ پایان شورای چهارم می‌خورد. روایت سومی هم هست که از جلسه‌ای در روز یکشنبه، روز بعد از تحلیف رئیس‌جمهور حرف می‌زند که البته جلسه‌ای غیرعلنی خواهد بود، شاید برای آخرین خداحافظی‌ها، آخرین دلجویی‌ها و گرامیداشت واپسین لحظات حضور در شورا.

شماره‌های پیشین