287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
4

ابعاد کتک کاری آقای نماینده

برابری جنسیتی، شعاری برای جذب رأی نصف جمعیت کشور

وزیر زن؛ چالش کابینه دوازدهم

قرار بود» #زن_مشکل_نباشد» و دولت دوازدهم »تبعیض جنسیتی را نمی‌فهمید و ظلم جنسیتی را نمی‌پذیرفت»، رئیس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی وعده #برابری_جنسیتی داده بود اما خود این امر را باور ندارد و حتی در چینش کابینه دوازدهم هم حضور زنان را بر نمی‌تابد، نه در کسوت وزیر که همان روزهای اول آب پاکی را روی دست زنان ریخت بلکه حتی در معاونت‌ها هم خبری از حضور زنان نیست!

کدام وزرا در پاستور می‌مانند

شماره‌های پیشین