287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
2

خبر

تراز تجاری منفی شد

رانت پشت درهای وزارت صنعت

اوضاع صادرات غیرنفتی خوب نیست؛ شاید اصلاً نتوان اسمش را غیرنفتی گذاشت؛ چون همین غیرنفتی‌اش هم، بوی نفت می‌دهد. صادراتی که روز به روز هم در حال کاهش است و دولت آقای حسن روحانی نه تنها بهبودی در آن حاصل نکرد، بلکه جهش را هم فراموش کرده و اکنون سقوط را تجربه می‌کند.

حضور 8 رئیس جمهور و 19 رئیس مجلس در مراسم تحلیف روحانی

رهبر انقلاب حکم تنفیذ چند رئیس جمهور منتخب مردم را امضا کرده‌اند؟

شماره‌های پیشین