287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
15
نگاهی به کتاب «امر روزمره در جامعه پسا انقلابی»

تصویری ترحم‌برانگیز از دهه 60

کتاب «امر روزمره در جامعه پساانقلابی» به قلم دکتر عباس کاظمی و توسط انتشارات فرهنگ جاوید روانه بازار نشر شده است.

خبر

شماره‌های پیشین