287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
13
واکنش ها به نامه سرگشاده زیباکلام ادامه دارد

قیل و قال بر سر اسلامی شدن علوم انسانی

جنجال بر سر موضوع علوم انسانی اسلامی بار دیگر در بگومگوهای اساتید علوم انسانی، این بار در قالب »نامه سرگشاده» بالا گرفت. در یک سو کسانی، علوم انسانی اسلامی را یک پدیده ایدئولوژیک و ضدعلمی قلمداد می‌کنند و در سوی دیگر افرادی که آن را یک جریان طبیعی و غیروابسته به رانت می‌شمارند.

اساتید به‌طور ناخودآگاه آب به آسیاب علوم انسانی غربی می‌ریزند

شماره‌های پیشین