287
چهارشنبه، ۱۱ مرداد ۱۳۹۶
11
زمان ثبت نام در طرح تابستانه کتاب به پایان رسید

محدودتر، کوتاه‌تر و البته با همان 100 هزار تومان

طرح‌های حمایتی از کتابفروشان قرار است با هدف توجه به کتابفروشی‌ها توسط حاکمیت، آشنا کردن و آشتی دادن مردم با کتابفروشی‌ها، پُر‌کردن خلأهای نمایشگاه‌های استانی کتاب و توزیع عادلانه یارانه در سراسر کشور اجرا شوند. طرحی که البته موافقان و مخالفانی نیز دارد.

خبر

شماره‌های پیشین