286
سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
8

خبر

فعالیت 80 کلینیک سیار دندانپزشکی آغاز شد

عصب کشی در جاده!

هزینه‌های سنگین دندانپزشکی، یکی از مشکلات آحاد جامعه است. در این بین، مردم مناطق محروم، با مشکلات بیشتری برای ترمیم دندان‌های خراب خودشان مواجهند که بعضاً خیلی از آنها، به خاطر هزینه‌های سنگین دندانپزشکی، عمر خودشان را با دندان‌های خراب سپری می‌کنند. بر همین اساس قرار است برای اولین بار در تاریخ نظام سلامت کشور، خدمات دندانپزشکی در بخش دولتی، رایگان به مردم مناطق محروم ارائه شوند.

شماره‌های پیشین