286
سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
7
تصمیم جدید دولت می‌تواند سبب دلخوشی مردم سرزمین‌های تفتیده باشد

یک کاهش تعرفه خنک مطبوع

خورشید دارد آخرین زورش را می‌زند و تشعشعات آفتاب مثل جنگجویی بی‌رحم نیزه‌اش را هرجا که دستش برسد فرو می‌برد. مردم ذله شده‌اند، کولرها باد داغ می‌زنند و نسیمی اگر بوزد خنک نیست. ماه مرداد است، اسمش رویش است، ماهِ مرگ. با اینکه یادمان داده بودند که به مرداد بگوییم امرداد، ماه ِ بی‌مرگی، اما این روزها واقعاً مرداد است.

چه کسی از کنترل تورم و... سود می‌برد؟

گروه‌های خاص برنده اهداف یک شبه!

شماره‌های پیشین