286
سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
2
قالیباف در برنامه جهان آرا:

قالیباف در برنامه جهان آرا: گفتمان نو اصول گرایی مردم مداری است

اعتقاد دارد برای ریشه کنی فساد و ناکارآمدی، مبارزه تازه آغاز شده است. می گوید باید جان و آبروی خود را بی‌چشمداشت فدا کرد؛ همچنان که با مردم میثاق بست تا عشق و ایثار را زنده کند. روایت او روایت فتح مردانی است که چون انقلاب کردند پای آن ایستادند و جنگیدند و پس از آن هم برای آبادانی کشورشان در جهادی دیگر تلاش کردند.

خبر

شماره‌های پیشین