286
سه شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
12
گزارشی از یک فرضیه در باب معیار خوب و بد اخلاقی

در ستایش تناسب

کرسی نقد و بررسی فرضیه «تناسب وجودی در باب ارزش» با ارائه حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی مبینی و نقد حجج اسلام دکتر محمدتقی سبحانی و دکتر محسن جوادی، اخیراً در دانشگاه قم برگزار شد. نوشتار حاضر، گزارشی از ایده مطرح شده در این جلسه و نقد دکتر سبحانی بر آن است.

شماره‌های پیشین