285
دوشنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
11
«صبح نو» از جدیدترین فیلم ده‌نمکی گزارش می‌دهد

ماجرای دنباله‌دار لوطی‌های بامرام در «طیب‌خان»

اخبار تازه از جدیدترین فیلم آقای مسعود ده‌نمکی با نام «طیب‌خان» حاکی از ادامه جریان و ماجرایی است که این کارگردان در کارهای قبلی خود چون اخراجی‌های 1 به آن پرداخته است.

خبر

شماره‌های پیشین