285
دوشنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
10
سودای یک شبه پولدار شدن

بازی دو سر باخت قرعه کشی‌های تلویزیونی

شاید شما برنده خوش شانس این هفته باشید...هر هفته بیش از 200 میلیون جایزه نقدی و غیر نقدی ...یک دستگاه ویلای خصوصی جایزه برنده خوش شانس این هفته...این جملات و امثال اینها تماماً جملاتی‌اند که این روزها در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و تجارت‌های پیامکی مرتباً شنیده و دیده‌اید.شرکت‌های تجاری نیمه دولتی و خصوصی چنان به تنور مسابقات تلویزیونی و جایزه‌های تلویزیونی و اسپانسرینگ ها دمیده‌اند که موجی از شانس بازی و رقابت‌های لاتاری وار در مردم و مصرف کنندگان ایجاد شده است.

خبر

شماره‌های پیشین