284
یکشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
7
پرسه خبرنگار«صبح نو» در اداره‌هایی که سروکارشان با بیکار‌شدگان است

کشتی به گل‌نشسته شاغلان

دل و دماغ‌داران را می‌شود شمرد، با انگشت‌های یک دست یا با اندکی اغماض با هردو دست. پوشه‌ها را زده‌اند زیربغل، پاشنه‌ها را ور کشیده‌اند و افتاده‌اند درکاغذبازی‌های اداری، بدون اخم، با صبر و بی‌کج‌خلقی. بی‌دل و دماغ‌ها را اما نمی‌شود شمرد از بس زیادند، ولی آنها را می‌توان شناخت از روی چین‌هایی که به پیشانی انداخته‌اند، آه‌های مکرری که می‌کشند و نُچ‌نُچ‌های بی‌وقفه‌شان که توی هوا پخش می‌شود.

بیمه بیکاری چتری که باید بزرگ ترشود

شماره‌های پیشین