284
یکشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
3
ناکامی بی بی سی در تخریب یاران انقلاب

نو اصول گرایی، بازگشت به ارزش‌هاست

5 مردادماه، بی بی سی فارسی در برنامه «‌صفحه دو آخرهفته» ماجرای نواصول گرایی را سوژه خود قرارداد و درصدد بود تا رویکرد نواصول گرایی را غیرممکن جلوه دهد و از سویی دیگر تلاش کرد تا مردم را رویگردان از اصول گرایی معرفی کند!

درباره تحریم‌های آمریکا

شماره‌های پیشین