284
یکشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
14
درس‌گفتارهای تابستانه مدرسه آفاق حکمت برگزار می‌شود

رویکرد «مسأله‌محور» به علوم انسانی و اسلامی

با گرم‌تر شدن تابستان، دوره‌های آموزشی تابستانه «مدرسه آفاقِ» موسسه علمی فرهنگی آفاق حکمت هم در حال گرم شدن است. دوره‌هایی که آمده است تا خلاهای سرفصل‌های آموزشی حوزه و دانشگاه را در زمینه علوم انسانی و علوم اسلامی پر کند. موضوعاتی مانند تاریخ علم اخلاق، تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ علم فقه و اجتهاد و... از موضوعاتی است که مدرسه آفاق بر آن‌ها دست گذاشته تا طلاب و دانشجویانی که روزمرگی محیط علمی آن‌ها را از بازاندیشی در مبانی علمی بازداشته، با کلاس‌های مدرسه آفاق به این مهم نائل شوند.

درس‌گفتارهای تابستانه مدرسه آفاق حکمت برگزار می‌شود

رویکرد «مسأله‌محور» به علوم انسانی و اسلامی

با گرم‌تر شدن تابستان، دوره‌های آموزشی تابستانه «مدرسه آفاقِ» موسسه علمی فرهنگی آفاق حکمت هم در حال گرم شدن است. دوره‌هایی که آمده است تا خلاهای سرفصل‌های آموزشی حوزه و دانشگاه را در زمینه علوم انسانی و علوم اسلامی پر کند. موضوعاتی مانند تاریخ علم اخلاق، تاریخ فلسفه اسلامی، تاریخ علم فقه و اجتهاد و... از موضوعاتی است که مدرسه آفاق بر آن‌ها دست گذاشته تا طلاب و دانشجویانی که روزمرگی محیط علمی آن‌ها را از بازاندیشی در مبانی علمی بازداشته، با کلاس‌های مدرسه آفاق به این مهم نائل شوند.

پارسانیا در هم‌اندیشی اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی:

اندیشه صدرایی در پاسخ‌گویی به دوگانه‌های علوم انسانی

پارسانیا در هم‌اندیشی اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی:

اندیشه صدرایی در پاسخ‌گویی به دوگانه‌های علوم انسانی

شماره‌های پیشین