284
یکشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
11
کنسرت ناظری‌ها در قوچان لغو شد

نگران مکان نامناسب برای حافظ و شهرام

همان زمان که خبر برگزاری اجرای زنده آقایان حافظ و شهرام ناظری در قوچان منتشر شد برای اهالی موسیقی جالب بود که ببینند در 130 کیلومتری مشهد می‌شود کنسرت برگزار کرد یا خیر. قرار بود پروژه شاهنامه خوانی «آواز پارسی، افسانه و مهر» حافظ ناظری و استاد شهرام ناظری، نخستین اجرای خود را ششم مرداد ماه، از سرزمین فردوسی، استان خراسان رضوی در شهر قوچان آغاز کنند.

کنسرت شهرام ناظری و گناه مردم

خبر

شماره‌های پیشین