284
یکشنبه، ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
10
فاصله بین فقیر و غنی در سکوت مطلق زیاد شد

حمله گازانبری به معیشت مردم

اواخر تیرماه بود که مرکز آمار در پی گزارشی اعلام کرد که ضریب جینی سال ۱۳۹۵ به عدد 0.39 رسیده است که این عدد در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. ضریب جینی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

خبر

شماره‌های پیشین