283
شنبه، ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
7
پیام حوادث دلخراش اخیر درباره کودکان

حواسمان به «بنیتا»‌ها باشد

«مشیریه» غمکده است این روزها؛ خانه اندوه است. غم روز بیست و نهم تیر به مشیریه سرک کشید، وقتی جوانک پرید پشت رل پراید و تخت گاز رفت، وقتی مرد جوان به سر و کله‌اش کوبید که بچه‌ام را بردند، وقتی مردم هاج و واج به او زل زدند و کاری نکردند؛ شدند تماشاچی. پراید رفت و بنیتای 8 ماهه را با خود برد و جایش تشویش نشاند، مشیریه شد قلب زخمی تهران، همزاد «پارس‌آباد» و هم‌نوا با ناله‌های مادر «آتنا».

شماره‌های پیشین