282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
8
نگاهی به عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی

رکورد مفاسد اقتصادی شکسته شد

اصولا مفاسد اقتصادی از موقعی که یادمان می‌آید در کشور ما اتفاق می‌افتاده و می‌افتد اما میزان این مفاسد در دولت‌های مختلف و دوره‌های مختلف کم و زیاد می‌شدند و در بعضی دولت‌ها با کمی دقت در نظارت و شفافیت، شدت و حجم مفاسد اقتصادی کم یا زیاد می‌شوند. حال که به پایان دولت یازدهم نزدیک می‌شویم نگاهی کوتاه به حضور دولت در این صحنه و برخورد آن با اینگونه مسائل می‌اندازیم تا ببینیم عملکرد دولت یازدهم چگونه بوده و چقدر اثر گذاری داشته و تا چه حد در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده است؟

دستاورد اقتصاد مقاومتی در الکامپ

خبر

شماره‌های پیشین