282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
7
«صبح نو» گزارش می‌دهد

سامانه کنترل اصالت، آبی بر آتش مصرف فرآورده‌های تقلبی

هوشیاری مصرف‌کننده تنها راه عقلانی و شدنی در راستای مبارزه با مصرف فرآورده‌های تقلبی است. این امر از طریق راه‌اندازی سامانه کنترل اصالت امکان‌پذیر شده و آخرین گام اجرایی‌شدن این سامانه، عمومیت یافتن عمل استعلام توسط مردم است.

شماره‌های پیشین