282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
4

ویژگی‌های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم

پرهیز از سیاسی کاری، خواسته اهالی اقتصاد

کشور نیازمند اقتصاددانان مستقل و کارآمد است

انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، داغ‌ترین بحث این روزهای فضای سیاسی کشور است؛ در این میان اما به علت ناکامی دولت یازدهم در تحقق وعده‌های اقتصادی از یک سو و وعده‌های جدید رئیس‌جمهور در رقابت‌های انتخاباتی از سویی دیگر، انتخاب وزرای اقتصادی را به مهم‌ترین آزمون دولت دوازدهم بدل کرده است.

شماره‌های پیشین