282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
3
چهره‌های سیاسی در گفت وگو با «صبح نو»، نواصول‌گرایی را تبیین کردند

جان تازه در رگ‌های اصول‌گرایی

در فضای غبار آلود و پر از ابهامی که بعد از انتخابات در جبهه اصول‌گرایی ایجاد شده بود، نامه دکتر محمد باقر قالیباف، کاندیدای ایثارگر انتخابات ریاست جمهوری خطاب به جوانان و تبیین مسیری نو در جریانات سیاسی و به کار بردن اصطلاح «نو اصول‌گرایی» شاید جان تازه‌ای در رگ‌های این جریان و حامیان آن به راه بیندازد که پس از انتشار آن، شخصیت‌های سیاسی و نخبگان واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند.

نواصول‌گرایی در نسبت با انقلاب

شماره‌های پیشین