282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
15
«شب شاعر» به سیمین‌دخت وحیدی تعظیم کرد

سیمین شعر و مبارزه

سی و هفتمین نشست «شب شاعر» روز گذشته به تجلیل از سیمین‌دخت وحیدی اختصاص پیدا کرد.

غفلت از معرفی وحیدی

خبر

شماره‌های پیشین