282
چهارشنبه، ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
13
رویدادهای حوزه اندیشه در هفته‌ای که گذشت چه بود

هم‌افزایی گفتمانی برای تحول در علوم انسانی

عالم اندیشه و نظر، هر چند در ظاهر ربطی به عالم واقعیت و عمل ندارد اما رصد اتفاقات آن می‌تواند نشان‌دهنده «آینده» اجتماعی و سیاسی ما باشد. اینکه در این حوزه چه گفت‌وگوها و رویدادهایی در جریان است، بیانگر گفتمان‌هایی است که شکل‌دهنده ذهنیت کنشگران سیاسی و اجتماعی ماست. از همین‌رو در این نوشتار بنا داریم گزارشی تحلیلی از رویدادهای حوزه اندیشه در هفته‌ای که گذشت، ارائه دهیم.

پیشنهادهایی برای تحول در فقه

شماره‌های پیشین