281
سه شنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
8

خبر

ورود واگن‌های مترو و اتوبوس‌های جدید به پایتخت

حمل و نقل عمومی جان گرفت

از صبح دیروز ۶۶ واگن مترو و ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اضافه شد. از این ۶۶ واگنی که تحویل شبکه خطوط مترو داده شده، سه رام از (۲۱ واگن) جدید است. دو رام دیگر (۱۴ واگن) نیز واگن‌هایی هستند که در حادثه مترو دچار آسیب شده‌اند که بعد از بازسازی کامل مجدداً به شبکه خطوط مترو بازگردانده می‌شوند.

شماره‌های پیشین