281
سه شنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
5
مرخصی پیش از بازنشستگی ملک سلمان

پسر سلمان «سعودی» را بلعید

با وجود آنکه از زمان تأسیس حکومت عربستان سعودی توسط ملک عبدالعزیز، فرزندان او یکی پس‌از دیگری تا پایان عمر زمام سیاسی این کشور را بر عهده داشته‌اند، اما اکنون به نظر می‌رسد که اوضاع در رابطه با پادشاه کنونی، یعنی سلمان بن عبدالعزیز قدری متفاوت است، چرا که دربار سلطنتی عربستان طی فرمانی از «محمد بن سلمان» فرزند شاه و ولیعهد جدید خواسته تا در غیاب و سفر پادشاه به مراکش، اداره امور را در دست بگیرد؛ گویی آنکه همچون به ولایت‌عهدی رسیدن محمد، تحولات سیاسی در دربار ریاض روندی سریع را می‌پیماید.

خبر

شماره‌های پیشین