281
سه شنبه، ۰۳ مرداد ۱۳۹۶
10
کارآفرین نمونه کشور در سال95 کسب و کار جالبی دارد

قصه معصومه خانم و مزرعه طاووس‌اش

همه چیز از یک ایده شروع می‌شود، از میل به تغییر، از اندکی ریسک و تلاش برای معمولی نبودن. معجونی از ایده، ریسک وتلاش، زندگی خانم «معصومه بابایی» و اطرافیانش را دگرگون کرده. او اگر ریسک نمی‌کرد، اگر زحمت نمی‌کشید و اگر مثل بعضی از زنان خانه‌دار پا روی پا می‌انداخت، دست روی دست می‌گذاشت وشاید کاسه چه کنم چه کنم دست می‌گرفت حالا آدمی معمولی بود، اما او مرزهای معمولی بودن را خیلی وقت است که پشت سرگذاشته و وارد دنیای آدم‌های خاص شده.

شماره‌های پیشین