280
دوشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۶
8

خبر

پارسال 2765 کودک‌آزار به بچه‌ها آسیب زده‌اند

رکورد کودک‌آزاری؛ 74 مورد در هر روز

درپستوی خانه‌ها خشونت رژه می‌رود، فریاد می‌شود و از حلقوم‌ها بیرون می‌آید، مشت می‌شود و پرتاب می‌شود، وحشت می‌شود و به جان ضعیف‌ترها می‌فتد، مرگ می‌شود و جان می‌گیرد، زخم می‌زند، له می‌کند، به باد فنا می‌دهد. خشونت‌های خانگی صدایشان همیشه ضعیف‌تر از زخم‌هایی است که به‌جا می‌گذارند، قربانی معمولاً ساکت است، دم نمی‌زند، می‌سوزد و برای همین آمار قربانیان خشونت همیشه کوچک‌تر از آمار خشونت‌دیدگان واقعی است. پای کودکان که وسط باشد این آمارها کوچک و کوچک‌تر می‌شوند، این جماعت آسیب‌پذیر که دست‌شان به جایی بند نیست و تسلیم‌اند.

شماره‌های پیشین